W przypadku problemów z logowaniem wyczyść ciasteczka, a jeśli to nie pomoże, to użyj trybu prywatnego przeglądarki (incognito).

Privacy Policy

Collapse
Polityka Prywatności

1. Wprowadzenie Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników bloga BEZTABU.COM (zwanych dalej Użytkownikami).
2. Administrator danych Administratorem danych osobowych Użytkowników jest blog BEZTABU.COM.
3. Rodzaj przetwarzanych danych W ramach bloga przetwarzane są dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w procesie rejestracji, jak również podczas korzystania z usług bloga, takie jak: imię, adres e-mail, adres IP Użytkownika.
4. Cel przetwarzania danych Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu: - utworzenia i zarządzania kontem Użytkownika, - umożliwienia korzystania z pełnej funkcjonalności bloga, - komunikacji z Użytkownikami w sprawach związanych z użytkowaniem bloga
5. Prawa Użytkownika Każdemu Użytkownikowi przysługują prawa do: - dostępu do swoich danych, - sprostowania swoich danych, - usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), - ograniczenia przetwarzania, - przenoszenia danych, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
6. Okres przechowywania danych Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 4, a po ich osiągnięciu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
7. Bezpieczeństwo danych Administrator deklaruje stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych i ochronę przed nieautoryzowanym dostępem, utratą czy uszkodzeniem.
8. Zmiany w polityce prywatności Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Każda zmiana będzie publikowana na stronie bloga.
9. Kontakt W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.
Working...